Бұйрық қорытынды аттестаттау құрамы

Қосымша 2020-21 гак

ДО-18сб 0101000- мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

НО-18сб 0105000- Бастауыш білім бер

П-19сб 0201000- құқықтану

П-19со 0201000- құқықтану

СЭЗ-18сб 1401000- ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

Эн -18сб 0809000- мұнай және газ- кен орындарын пайдалану

Қосымша 2021-22 гак

аиу -18 1302000- Автоматтандыру және басқару

втипо-18 тобы130400- есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

ДО-19сб тобы 0101000- Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

ИС-18 1305000- Информационные системы

ИС-19сб тобы ақпараттық жүйелер

НО-18 Тобы 0105000- Бастауыш білім беру

П-19-1 04210100- ҚҰҚЫҚТАНУ

П-19-2 04210100- ҚҰҚЫҚТАНУ

Р-СД-21со 2021-2022

Р-СЭ-21 со 07320100- Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

Р-ТД-21со 07150301- Токарлық іс

Стос-18 тобы Құрылысшы – техник

Тора-18 1201000 автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету

ТОРОНГП-19сб тобы 0807000- мұнай мен газ

УиА -19 051800- Учет – аудит

УиА-20сб тобы -0518000- Есеп және Аудит

ХТ-18 тобы 0816000- химиялық технология және өндіріс

эвт-18 тобы 1204000- су көлігін пайдалану

эрм -18 1104000- теңіз техникасын электррадиолық монтаждау

ЭЭ-18 тобы 090100- электр станциалары мен желілерінің электр жабдықтары