Деректемелеріміз

«Есенов Колледжі» ЖШС:
Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 11 ш/а, №46 ғимараты.
Мангистауская область, город Актау,             
11 микрорайон, №46 здание                                                   
БИН: 200640012363
ИИК: KZ176010231000335061   
БИК: HSBKKZKX
Банк: АО «Народный банк Казахстан»
Кбе:16
E-mail: college@yu.edu.kz
Тел.: 8 (7292) 788-788