Педагогикалық құрам

Тілдер әдістемелік пәндік циклдік комиссия

Жаратылыстану әдістемелік пәндік циклдік комиссия 

Әлеуметтік-гуманитарлық әдістемелік пәндік циклдік комиссия 

Техникалық әдістемелік пәндік циклдік комиссия