Ш.Есенов атындағы КМТИУ көпсалалы колледжінде мамандарды даярлау 26 білім беру бағдарламасы (күндізгі және сырттай бөлім) бойынша жүргізілуде. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қантардағы № 50 бұйрығы негізінде колледжде  «Бастауыш білім беру», «Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары», «Құқықтану», «Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламаларының кейбір оқу топтары дуальды оқыту жүйесіне бойынша білім алады.  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы негізінде «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану», «Ақпараттық жүйелер», «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету», «Мұнай және газ-кен орындарын пайдалану» білім беру бағдарламаларының оқу топтары модульдік оқу жүйесінде білім алады.

Мамандықтың коды Мамандықтың атауы Біліктіліктің коды мен атауы
1 0105000 Бастауыш білім беру

0105013 Бастауыш білім беру мұғалімі

010503 3 Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі

2 0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 010101 3  Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі
3 0103000 Дене тәрбиесі және спорт 010302 3 Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі
4 0201000 Құқықтану 020101 3  Заңгер
5 0518000 Есеп және аудит 051803 3 Экономист- бухгалтер
6 0816000 Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша) 081604 3 Техник-технолог
7 0807000 Мұнай мен газ кәсіпшіліктерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 080703 3  Техник-механик
8 0809000 Мұнай және газ-кен орындарын пайдалану (бейін бойынша) 080922 3  Техник-технолог
9 0901000 Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша) 090104  3 Техник-электрик
10 1103000 Кеме жасау және кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету 110317 3  Техник-құрылысшы
11 1104000 Теңіз техникасын электр радиолық монтаждау 110404 3 Электр механигі (кемедегі)
12 1201000 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану 120112 3   Техник-механик
13 1204000 Cу көлігін пайдалану (бейін бойынша) 1204103 Техник-кеме жүргізуші
14 1302000 Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша) 1302023  Электромеханик
15 1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) 1304043  Техник-бағдарламашы
16 1305000 Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша) 1305023  Техник-бағдарламашы
17 1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану 1401213  Техник-құрылысшы
18 0111000 Негізгі орта білім беру 011102 3 Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
19 1418000 Сәулет өнері 141802 3 Техник-жобалаушы
20 0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру* 050806 3 Технолог-менеджер